Owlook Tattooo on Flickr.

Owlook Tattooo on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

thefandomhurts:

Fuu - Samurai Champloo

thefandomhurts:

Mugen - Samurai Champloo

thigobraga:

Minamoto no Tametomo